ProOne Energy

ProOne Energy Division has developed proprietary breakthrough lubrication technology designed to reduce heat and friction under the most extreme conditions which is why this drilling mud additive has been a game changer in producing extraordinary results in horizontal and vertical drilling operations.

Bộ phận Năng lượng ProOne đã phát triển công nghệ bôi trơn độc quyền mang tính đột phá, được thiết kế để làm giảm nhiệt và ma sát trong các điều kiện khắc nghiệt nhất, đó là lý do tại sao phụ tùng khoan bùn này đã thay đổi cuộc chơi trong ngành công nghiệp khoan, và mang lại các kết quả ngoài sức tưởng tượng trong các hoạt động khoang ngang và khoang dọc.

It is both readily and ultimately biodegradable as defined by stringent international standards, and is also non-toxic to aquatic life.

Sản phẩm có tính năng phân hủy sinh học rất dễ dàng và tối ưu theo quy định tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, và cũng không gây độc hại đến đời sống thủy sinh.

Powered by XPL+ Technology ProOne has created an industrial line of core lubricants designed to protect and enhance drilling equipment performance. From engines and pumps, to top drives and rotary tables, ProOne has you covered.

Với công nghệ XPL+, ProOne đã tạo ra một dòng sản phẩm bôi trơn công nghiệp cốt lõi được thiết kế để bảo vệ và nâng cao hiệu suất các thiết bị khoan. Từ động cơ và máy bơm, đến các ổ đĩa và bảng quay, ProOne sẽ bảo vệ các thiết bị máy móc của bạn.

Pro One Energy Video

Demonstration Video